Variabelen als eventualiteit
Nog niet als nooit opgegeven
Geschreven in scheef rechts verstand
Alsof tegen alles bestand
Tot een ogenblik is verdwenen
Geschiedenis geschreven
Er geen verandering is
Maar meer mogelijk blijkt te zijn