Ik ben Rome
Nieuwe vraagstukken begrijpen
Op de puinhopen van mijn oude bestaan
Niet herleven,
maar geloof in waarde van het ideaal
Stille dagen lijken,
verdwenen
De parodie van het welgemeende
bestaan