Daadkracht
Schrijn jij jezelf weer in onvatbare doelen
Los gekoppeld van alles behalve zingevings loze realiteit
Terwijl een leven je smeekt om genade
Stil willend,
willen gillen, ik ben hier
Ben ik dan zo alleen op deze wereld
Zo dollend in mijn bestaan
Ik wil mij gewoon even gewonnen geven