Gun-factor
Als rust en eenzaamheid niet meer kunnen
Wat zal ik dan een ander gunnen