De heerlijkheid zelf
Machts offensief over eigen daad kracht,
geen weten

Och kind, je bent om op te vreten.