Ik ben Rome
Nieuwe vraagstukken begrijpen
Op de puinhopen van mijn oude bestaan
Niet herleven,
maar geloof in waarde van het ideaal
Stille dagen lijken,
verdwenen
De parodie van het welgemeende
bestaan

Variabelen als eventualiteit
Nog niet als nooit opgegeven
Geschreven in scheef rechts verstand
Alsof tegen alles bestand
Tot een ogenblik is verdwenen
Geschiedenis geschreven
Er geen verandering is
Maar meer mogelijk blijkt te zijn

Zomer
Zomer hitte
Zomer drift
Zomer zaad
Zomer zonde

Opvoeding
Onverstaanbaar genot
Bepaald door het lot
Vertrouw ik dan iedereen behalve mijzelf
Geef het geen geld
Het zal nooit volledig voor zichzelf kunnen zorgen
Wacht maar tot morgen
Dan is het vanzelf weer naar huis gegaan
De conformatie van mijn bestaan.