Writing

Busride
I once wished upon a wishing well
With one pound in my hand and 50 pence in the water,
Wondering if a higher funding would make larger ripples
I am among many dreamers, in an era that calls itself post
I kept the one pound in my pocket,
But it couldn’t buy me a bus ride home

Think about it
If I was a fish,
I would never be depressed.
I would swim in waters polluted by large cities.
It would always be,
A party in my head.
Instead of something rather sad.

Betreffende de plicht
Uw zijn is opgedragen,
Aan de constitutie van het lot
Mag ik de taken dragen
Die verdere uitleg vereffenen

De criteria van het zotte,
Lovend gezongen woorden
Ik draag bij aan het zijn
Zijn het niet, die van mij

Evergreen
This place called Evergreen, is rarely seen.
A land which is fought for, by far and wide.
Fell into a deep slumber, one night.
It dreamed of its conquests and shed many tears.
As it decided to fear,
Words, spilt by the tongues of men.

De heerlijkheid zelf
Machts offensief over eigen daad kracht,
geen weten

Och kind, je bent om op te vreten.

Gun-factor
Als rust en eenzaamheid niet meer kunnen
Wat zal ik dan een ander gunnen

Mag ik even
Hemel en aarde vroegen haar
De stilte geen water te geven
Om de dorst van het praten
Een kans op bloei te ontnemen

Daadkracht
Schrijn jij jezelf weer in onvatbare doelen
Los gekoppeld van alles behalve zingevings loze realiteit
Terwijl een leven je smeekt om genade
Stil willend,
willen gillen, ik ben hier
Ben ik dan zo alleen op deze wereld
Zo dollend in mijn bestaan
Ik wil mij gewoon even gewonnen geven